Medarbejderudvikling

MEDARBEJDER- OG LEDERUDVIKLING

OPNÅ BEVIDSTHED OG INDSIGT MED ET DISC UDVIKLINGSFORLØB


Med DISC bliver du i stand til at læse andre mennesker, ligesåvel som du får en indsigt i den egen profil og adfærdsmønstre. Med den viden og indsigt, bliver du i stand til:


Som medarbejder:

Bliver du i stand til at målrette din kommunikation ift. din kolleger, din leder og dine samarbejdspartnere. Med indsigt i DISC profilerne, får du den bedste forståelse og vinkel på din omverden, og du bliver i stand til kommunikere målrettet og direkte ift. andre mennesker og persontyper.


Som sælger/rådgiver:

Bliver du i stand til at målrette din salgsindsats ift. den enkelte kunde og få dem til at købe ind på dine idéer, løsninger og/eller produkter. Med indsigt i DISC profilerne, får du den bedste forståelse og vinkel på dine kunder, og du bliver i stand til kommunikere målrettet og direkte ift. andre mennesker og persontyper.


Som leder:

Bliver du i stand til at kommunikere motiverende og på bølgelængde med dine forskellige medarbejdere. Du får en indsigt i hvordan man mest hensigtsmæssigt tilpasser sin kommunikation, opbygger tillid og gensidig forståelse med forskellige mennesker, medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.


Extended DISC Person Profiler og terminologien som et aktivt ledelsesværktøj højner kommunikationen hos leder og medarbejdere imellem. Som leder er det altafgørende at kunne tilpasse og overlevere sit budskab mest optimalt.
Extended DISC bliver et redskab som bliver ubevidst brugt som kommunikationsværktøj i organisationen – med andre ord: et fælles sprog, som indtænkes i dagligdagen.


Kontakt Lars Schrøder tlf. 2720 5397 eller ls@sales-management.dk for at høre mere om hvordan et DISC forløb kan skræddersys til jeres organisation, medarbejdere og dig som leder.


Lars Schrøder er certificeret i Extended DISC personanalyser og har arbejdet indgående med værktøjet i 15 år.


DISC er internationalt anerkendt og er et af verdens mest anvendte personprofilanalyseværktøjer. Qua dens globale udbredelse, kan DISC anvendes på de fleste sprog.


DISC historien kort

DISC-adfærdsmodel blev grundlagt af Willam Moulton Marston, Psykolog med ph.d. fra Harvard. I 1928 udgav Marston bogen Emotions Of Normal People, som forklarer hans teori om hvordan almindelige menneskelige følelser fører til adfærdsforskelle imellem grupper af mennesker. Marston fokuserede på direkte observerbare og målelige psykologiske fænomener og han var interesseret i at bruge praktiske forklaringer, for at hjælpe mennesker med at forstå og styre deres oplevelser og relationer.


Marston definerede ud fra menneskers følelser og typiske adfærd, de 4 primære kategorier.


  • Dominans (Dominance)
  • indflydelse (influence)
  • Stabilitet (Steadiness)
  • Conscientious (Samvittighedsfuld)