Outplacement

OUTPLACEMENT - NÅR DINE MEDARBEJDERE SKAL GODT VIDERE


STÅR DU ELLER DINE MEDARBEJDERE VED EN SKILLEVEJ?


Når karrieren tager en drejning, kan et outplacementforløb være vejen tilbage til nye spændende karrieremuligheder


Vi tilbyder et unikt outplacement forløb for dig, der er blevet opsagt, hvor vi kombinerer rådgivning, sparring og praktiske redskaber, som kan hjælpe dig videre til dit næste job.


Et outplacement forløb har mange fordele, både for dig som opsagt, men også for virksomheden. Se fordele for virksomheden


Som en del af den individuelle proces, fungerer Sales Management som sparringpartner for dig gennem hele forløbet. I perioden vil vi løbende mødes, samt via telefon- og web-møder. Der vil typisk være en vekselvirkning mellem konsulentbistand og forberedelse.

Perioden og forløbet tilpasses individuelt til dig ud fra dine ønsker og behov. Nedenfor finder du en beskrivelse af, hvordan et forløb evt. kan se ud.


Kontakt Lars Schrøder tlf. 2720 5397 eller ls@sales-management.dk for at høre hvordan et forløb kan tilpassees jeres afskedigede medarbejdere, til alles fordel.VIRKSOMHEDENS FORDELE VED OUTPLACEMENT


Der er mange værdifulde fordele ved, som virksomhed at tænke på sine afskedigede medarbejdere og tilbyde dem et outplacement forløb.


  1. Ansvarlighed. I viser over for opsagte, men også blivende medarbejdere at I tager ansvar, at I sætter pris på deres arbejdsindsats igennem tiden der er gået, ligesom at I ønsker dem godt og hurtigt videre til deres næste job.
  2. Handling. I viser handlekraft ved at tage hånd om de opsagte med det samme, hvilket er med til hurtigere at give dem et lysere perspektiv på fremtiden og deres muligheder end ellers.
  3. Økonomi. Omkostningen forbundet med et outplacement forløb indhentes hurtigt, i form af sparet løn i opsigelsesperioden, når den afskedigede medarbejder hurtigt kommer i nyt job.
  4. Værdighed. I sikrer, at opsigelser foregår så hensigtsmæssigt og respektfuldt som muligt for alle involverede.
  5. Positivt omdømme. De opsagte vil sandsynligvis være mere positivt stemte overfor jer som arbejdsplads, da I trods alt hjælper dem igennem en svær tid.

EKSEMPEL PÅ ET OUTPLACEMENTFORLØB   se printvenligt eksempel på outplacement forløb

Indledning


• Afklaring og
  forventningsafstemning
• Gensidig kemi og rolleafklaring
• Tilrettelæggelse af forløb

Afdækning


• Motivationsretning afdækkes
• Personlighedsvurdering med
  udgangspunkt i tests
• Kompetenceprofil udarbejdes
• Karriereønsker og karriereplan
  formuleres

Klargøring 


• Opdatering af CV
• Opdatering af LinkedIn profil
• Netværksanalyse
• Viden om jobmarkedet
• Jobsøgningsstrategier
• Indsatsplan

Jobsøgning & opfølgning


• Netværksbearbejdning

• Interviewtræning
• Rådgivning om ansøgninger
• Løbende coaching
• Rådgivning ifm. opstart i nyt job
• Evaluering af forløb

6 ud af 10 jobs annonceres ikke